Böyük mühəndis(Qazma üzrə)

Vəzifə Təlimatları:

 • SOCAR-ın müəssisələri tərəfindən təklif olunan qazma və yataqların istismarı layihələrinin texniki-iqtisadi dəyərləndirilməsi, əsaslandırmaların və texniki xidmət proqramlarının nəzərdən keçirilməsi və onların mühəndislik və texnologiya baxımından uyğunluğunun yoxlanılması;
 • Qazma və yataqların istismarı ilə əlaqəli ilkin layihələndirmələr zamanı texniki məsləhətin verilməsi və ekspertizanın həyata keçirilməsi;
 • Konsept qazma layihələri üçün texniki-iqtisadi təhlilin aparılması;
 • Kəşfiyyat nəticələrinin və yataqların dəyərləndirilməsinin analiz və ekpertizası;
 • Qazma layihələrinin icra planlarının dəyərləndirilməsi, texniki dəstək göstərilməsi və həllərin təklifi;
 • Texniki təkliflərin qiymətləndirilməsi prosesi üçün mühəndislik dəstəyi və zəruri hallarda avadanlıq və material seçimi üçün texniki qiymətləndirmənin aparılması;
 • Layihələrin tikinti uyğunluğunun qiymətləndirilməsi üçün dəstək
 • göstərilməsi;
 • Mövcud problemlərin və onların həlli alternativlərinin müəyyən edilməsi;
 • Alternativ həllərin seçimi və onların əsaslandırılması;
 • Layihələrin ətraf mühitə təsirinin mühəndislik aspektindən dəyərləndirilməsi;
 • Layihənin kapital xərclərinin təhlilinə dəstəyin göstərilməsi və əməliyyat xərclərinin təhlili;
 • SOCAR layihələrinin standartlara uyğunluğunun və layihə daxili uyğunluğun olmasının yoxlanılması. 

Namizədə tələblər:

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 
 • 8 İl / Müvafiq sahə üzrə Neft və qaz sahəsində qazma minimum 8 il iş təcrübəsi
 • İngilis dili
 • Azərbaycan dili
 • Neft və qaz sənayesində beynəlxalq standartları;
 • Mühəndislik standartlarının, eləcə də texniki spesifikasiyaların hazırlanması və yenilənməsi;
 • Mühəndislik problemlərinin konseptual həlləri və əməliyyatlar və təhlükəsizlik şərtləri daxilində təkmilləşdirmələri və qiymətləndirilmələri;
 • Layihə avadanlığının və paketlərinin texniki məzmununun nəzərdən keçirilməsi və yoxlanılması;
 • Qazma layihələri və quyulara servis üçün layihə və satınalma komandasına texniki dəstək göstərilməsi;
 • EPC Podratçılarından tender sənədlərinin nəzərdən keçirilməsi və qiymətləndirmə hesabatlarının yoxlanılması və hazırlanması;
 • Layihələrin mərhələləri (qiymətləndirmə-işə salma);
 • Layihələrin mərhələli proses üzrə idarə edilməsi və tələb olunan sənədlərin yoxlanılması;
 • Neft və qaz sənayesində geoloji-texniki tədbirlərin planının tərtib edilməsi, həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi;
 • Ümumiləşdirilmiş geoloji sənədlərin və geoloji hesabatların hazırlanmasına və təqdim edilməsinə nəzarət edilməsi;
 • Yeni quyuların qazılması üzrə layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsinə nəzarət edilməsi;
 • Quyuların əsaslı və cari təmiri üzrə planların hazırlanması və icrasına nəzarət edilməsi;
 • Quyuların və layların tədqiqi, lay təzyiqinin saxlanılması, neftin, qazın və suyun fiziki-kimyəvi analizi;
 • Mürəkkəb qazma əməliyyatı problemləri üzrə əməliyyat bölmələrinə əsaslı texniki yardım göstərilməsi;
 • Neft və qaz qazma və quyuların işlənməsi avadanlıqları və maddələri üçün texniki təyinat və spesifikasiyalar hazırlamaq və yoxlamaq bacarığı;
 • Quyuların tədqiqi, qazılması və istismarı zamanı optimallaşdırmalar üçün layihələndirilməsi;
 • Quyuların işlənməsi üzrə müxtəlif analizlərin edilməsi və hesabatların hazırlanması, layihələrlə əlaqəli statistik xərc məlumatlarının toplanılması və iqtisadi təhlillər aparılması.
 • SƏTƏM prosedurları.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile