Mühəndis (Birgə işlənilən yataqlar üzrə məlumatlar bazası və modelləşdirmə şöbəsi)

Vəzifə Təlimatları:

 • Şöbədə elmi-tədqiqat işinin yerinə yetirilməsində iştirak edilməsi;
 • Tematik plana uyğun işlərin yerinə yetirilməsində iştirak edilməsi;
 • İşlənmə layihəsinin tərtibi işlərində iştirak;
 • Hidrodinamiki modelin qurulmasında iştirak:
 • Məlumatlar bazasının yaradılması;
 • Equil (bloklar) regionları üzrə neft-su (qaz-su), neft-qaz kontakt dərinliklərinin ilkin lay təzyiqlərinin və digər məlumatların yüklənməsi;
 • Modelləşdirmə zamanı yatağın tipindən və lay məhsulunun xassələrindən asılı olaraq fluid modelin seçilməsi;
 • Modelləşdirmə zamanı hesablama sxeminin seçilməsi;
 • Hidrodinamiki modeldə PVT məlumatlarının adaptasiyası
 • İlkin geoloji ehtiyatların qiymətləndirilməsi;
 • Hidrodinamiki modeldə nisbi faza keçiriciliklərinin və işlənmə tarixinin adaptasiyası;
 • Qeyri-müəyyən həssas parametrlərin seçilməsi və onların dəyişmə intervallarının təyin olunması;
 • Quyu modeli əsasında hazırlanmış VLP əyrilərinin hidrodinamik modelə yüklənməsi və uyğunlaşdırılması;
 • Müxtəlif geoloji-texnoloji tədbirləri nəzərə almaqla proqnoz senarilərinin hazırlanması;
 • Nəticələrin təhlili, optimal variantların seçilməsi;
 • Yatağın işlənməsinin optimal strategiyasının təyin olunması;
 • Nəticələrin qrafik, cədvəl, 2D və 3D xəritələr şəklində çıxışa verilməsi, nəticələrin sənədləşdirilməsi və rəhbərliyə təhvil verilməsi.
 • Digər fəaliyyətlər: Rəhbərlik tərəfindən verilən digər tapşırıqların icra olunması;
 • İdarənin struktur bölmələrindən və ya tabeli təşkilatlardan rəhbərliyə lazım olan məlumatların və materialların alınması, onların təhlil edilməsi və nəticəsi barədə rəhbərliyə məlumatın verilməsi;
 • SOCAR tərəfindən təşkil edilən uyğun təkmilləşdirmə kurslarında iştirak edilməsi;
 • Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar) Müvafiq hesabatların hazırlanması;
 • Görülmüş işlər barədə təqdimatların hazırlanması

Namizədə tələblər:

 • Ali bakalavr Müvafiq istiqamət üzrə
 • Tələb edilən iş stajı 2 İl / Müvafiq sahə üzrə Yataqların modelləşdirilməsi üzrə iş təcrübəsinin olması, proqramlaşdırma dillərindən istifadə bacarığı və xaricdə uyğun ixtisas üzrə təhsil əlavə üstünlükdür
 • Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat Müvafiq ixtisas kursu
 • Səriştəlik və digər tələblər Dərketmə
 • Detallara diqqət
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Məsuliyyət
 • Mühakimə
 • Nizam-intizam
 • Öyrənmə qabiliyyəti
 • Peşəkarlıq
 • Şifahi özünüifadə
 • Yazılı özünüifadə
 • İngilis dili
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft PowerPoint
 • OFM
 • Neuroloq proqramı
 • Nevromap
 • OpenText
 • Neft və qaz yataqların işlənməsi
 • Əməyin təhlükəsizliyi
 • Səriştəlik və digər tələblər
 • Sanitariya-gigiyena
 • Quyuların və layların tədqiqi
 • Fəaliyyəti tənz. daxili normativ sənəd.
 • Fəaliyyəti tənz. daxili normativ sənəd.
 • Neft və qaz yataq. uçotu və qiymətlənd.
 • Neft sən. əm. müh. vah. idarəet. sistemi
 • Yanğın mühafizəsinin əsasları
 • Çertyoj işləri
 • IRAP/RMS
 • Tempest/Enable
 • METTE
 • Resview
 • Nexus 500
 • Desktop VIP
 • DS Geology
 • DS Seismic
 • SeisWorks
 • StratWorks
 • PetroWorks
 • Z-Map Plus
 • Geo Data Load
 • GeoGraphics
 • OpenWorks
 • Oracle
 • Petrel
 • Eclipse
 • MEPO
 • Mbal
 • GAP
 • PVTP
 • OLGA
 • Prosper

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile