Böyük mexanik

Vəzifə Təlimatları:

 • Avadanlıqların planlı xəbərdarlıqlı təmir qrafikinin hazırlanması;
 • Qurğu və avadanlıqların təmiri və istismarına nəzarət olunmasının təmin edilməsi ;
 • Təmir-istismar ehtiyacları üçün material sərfiyyatı məlumatlarının hazırlanması və istifadəsinə nəzarət;
 • Təmirçi çilingərlərin təlimatlandırılması və biliklərinin yoxlanması.
 • Avdanlıqların uçotunun idarə üzrə tənzimlənməsi.
 • Bina va qurğuların yenidən qurulması işlərində iştirak edilməsi.
 • Avadanlıqların silinməsindən yaranan qara va əlvan metal qırıntılarının toplanılıb saxlanılmasını va hesabatının aparılmasının təmin edilməsi.
 • Avadanlıqların modernləşdirilməsi fəaliyyətində iştirak edilməsi.
 • Eksperiment quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsində iştirak edilməsi.
 • Yanğın söndürmə vasitələrinin yoxlanılması.
 • Bölümün bütün lazımi göstəricilər və formalar üzrə cədvəllərin, qrafiklərin, tabellərin və hesabatlarının vaxtında hazırlanması və təqdim olunmasının təmin edilməsi.
 • Əsasnamədən və vəzifə təlimatından irəli gələn vəzifə və funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar rəhbərliyin digər tapşırıqlarının icra edilməsi. 

Namizədə tələblər:

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 
 • 2 il iş təcrübəsi tələb olunur.
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook
 • Əməyin təhlükəsizliyi
 • Sanitariya-gigiyena
 • Fəaliyyəti tənz. daxili normativ sənəd.
 • Neft sən. əm. müh. vah. idarəet. sistemi
 • Yanğın mühafizəsinin əsasları
 • Mexaniki avadanlıq-qurğuların istismarı
 • Mexaniki avadanlıq-qurğuların quraşdırıl
 • Mexaniki avadanlıq-qurğulara baxış
 • Mexaniki avadanlıq-qurğulara qulluq
 • Mexaniki avadanlıq-qurğuların təmiri
 • Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını;
 • Yerinə yetirilən iş üzrə normativ sənədləri və metodik materialları;
 • Avadanlıqların, binaların, qurğuların təmiri üzrə qərarları, sərəncamları, əmrləri, metodik və normativ materialları;
 • Texnoloji avadanlıqların istismarı qaydalarını;
 • Avadanlıqlarının texniki xarakteristikasını, konstruktiv xüsusiyyətlərini, təyinatını, iş rejimini və istismarı qaydalarını;
 • Təmir işlərinin təşkili və texnologiyasını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile