Hesablama maşınlarının təmiri və xidməti üzrə elektromexanik

Vəzifə Təlimatları:

 • Hesablama, toplama və təşkilati texnika avadanlıqlarının əsaslı və cari təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi; 
 • Hesablama aparatlarının-analitik mexanizmlərin, hesablama aparatlarının və digər mürəkkəb mexanizmlərin ayrı-ayrı qovşaqlara sökülməsi, təmiri, yığılması və nizamlanmsı;
 • Orta mürəkkəbli elektrik sixemlərinin tutulması və quraşdırılması;
 • Təmir növləri üçün qüsurlar cədvəlinin tutulması; 
 • Mexanizm və detalların bərpası və dəyişdirilməsi; 
 • Surətçıxaran aparatların əsaslı təmiri və onlara texniki xidmət göstərilməsi; 
 • Elektrik avadanlıqlarının quraşdırılması, yoxlanması və işəburaxılması; 
 • Kartriclərin doldurulması; 
 • Təlimata uyğun surətçıxaran, printer və skanerlərin sazlanması; 
 • Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası üzrə müvafiq təlimatların tələblərinin yerinə yetrilməsi. 

Namizədə tələblər:

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Hesab və sürətçıxaran-coxaldan maşınların müxtəlif sistemlərinin təyinatını, iş prinsipini konstruksiyasını;
 • Universal və xüsusi alətlərin təyinatını və tətbiqi qaydalarını;
 • Mürəkkəb nəzarət-ölçü alətlərin və cihazların təyinatını və qurluşunu;
 • Xüsusi kəsici alətlərin konstruksiyasını;
 • Müxtəlif izoliyasiya materiallarının xassələrini;
 • Orta mürəkkəbli elektrik sxemlərinin tərtib olunma və quraşdırma üsullarını;
 • Mürəkkəb hesablama maşınlarının təmirinə, sınanmasına və təhvilinə qoyulan texniki şərtləri;
 • Təşkilati texnika avadanlıqlarının təmirinə, sınanmasına və təhvilinə qoyulan texniki şərtləri;
 • Mürəkkəb elektrik sxemlərinin tərtib edilmə və quraşdırılma üsullarını;
 • Müsaidə və oturtma sistemini, kvalitetləri və nahamarlıq parametrlərini;
 • Əməyin mühafizəsi təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarını, daxili intizam qaydalarını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile