Əl ilə qaynaqda elektrik qaynaqçısı (Bakı şəhəri)

Vəzifə Təlimatları:

 • Texniki spesifikasiyalara əsasən, tikintinin xüsusiyyətlərindən və tələb olunan metoddan asılı olaraq müxtəlif diametrli borularda, xüsusi hissələrdə, keçmə xətlərində, ayrı birləşmələrdə və dirsəklərdə şaquli “yuxarı” və şaquli “aşağı” qövs qaynaq əməliyyatları həyata keçirmək;
 • Qaynağın xüsusiyyətlərindən asılı olaraq qaynağın gedişinə və onların həyata keçməsinə diqqət etmək;
 • Hər gedişdən sonra şovu təmizləmək;
 • Xətalar və qüsurlar zamanı təmir işi aparmaq, lazım olarsa, polad quruluşlu elementləri və quraşdırmaları qaynaq etmək;
 • Borularda minimum qaz axınının davam etdiyi halda qaynaq işi aparmaq. 

Namizədə tələblər:

 • Peşə təhsili Müvafiq sahə üzrə
 • Müxtəlif qaynaq aparat və aqreqatlarında sərbəst işləməyi (dəyişən və sabit cərəyanlarda işləyən);
 • Elektrodların marka və tiplərini;
 • Metalların qaynağı barədə əsas məlumatları, qaynaq edilən metalların mexaniki xassələrini;
 • Metallara görə qaynaq rejiminin seçilmə prinsiplərini;
 • Polad quruluşlu elementləri qaynaq etməyi;
 • Xətalar və qüsurlar zamanı təmir işlərini aparmağı;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin qayda və nоrmalarını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile