Karotaj stansiyasının maşinisti

Vəzifə Təlimatları:

 • Quyularda mədən geofiziki tədqiqat işlərinə baza hazırlıq işlərinin aparılması:
 • İşin xüsusiyyəti, risklər, qəza halları və onların aradan qaldırılması barədə keçirilən təlimatlandırılmada iştirak və «İşdən öncə təlimatlandırma vərəqə»sinin imzalanması;
 • Qaldırıcını işə salaraq işləkliyinin yoxlanılması:
 •  - Qaldırıcının əyləc sisteminin yoxlanılıb test  edilməsi;
 •  - Qaldırıcının bucurqadının əyləc sisteminin yoxlanılması;
 •  Karotaj qaldırıcısının işıqlandırma sistemlərinin,  generatorunun yoxlanılması.
 • Quyularda aparılan mədən geofiziki tədqiqat işlərində hazırlıq-tamamlanma işlərinin yerinə yetirilməsi:
 • Nəqliyyat vasitəsinin (qaldırıcı və laboratoriya) təlimata əsasən yerləşdirilməsi;
 • Nəqliyyat vasitəsinin (qaldırıcı və laboratoriya) dayaqlarının bərkidilməsi;
 • Qaldırıcının quyu ağzı sahəni normal görməyə imkan verən yerdə yerləşdirilməsi;
 • Qaldırıcının torpaqlanması və işlək vəsiyyətə gətirilməsi;
 • Qaldırıcının baraban hissəsinin təmizlənməsi.
 • Quyunun qəliblənməsi: Şablonun quyuya istiqamətləndirilməsi;
 • Şablonun quyuya endirilməsi;
 • Quyuya endirilən şablonun quyudibindən qaldırılması.
 • Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar) Quyularda aparılan mədən geofiziki tədqiqat ölçü və partlayış atma işlərinin yerinə yetirilməsi:
 • Cihazın quyuya istiqamətləndirilməsi;
 • Cihazın xüsusiyyəti üzrə müəyyən surətlə (texniki pasportunda göstərildiyi qaydada) quyu lüləsi boyu aşağı endirilməsi;
 • Cihazın xüsusiyyəti üzrə müəyyən surətlə (texniki pasportunda göstərildiyi qaydada) quyu lüləsi boyu qaldırılması.
 • Mədən geofiziki tədqiqat işləri zamanı yaranmış nasazlıqların aradan qaldırılması:
 • Karotaj qaldırıcısının hidravlik sisteminin yağlanması;
 • Karotaj qaldırıcısının monitor hissəsində proqram təminatındauyğunsuzluğun aradan qaldırılması;
 • Karotaj qaldırıcısının monitor hissəsində proqram təminatında kalibrlənmə qiymətlərinin dəyişdirilməsi;
 • Karotaj qaldırıcısında karotaj kabelinin istiqamətləndirici qurğusunun yağlanması;
 • Karotaj kabelinin istiqamətləndirici qurğusunun sensorlarının dəyişdirilməsi.
 • Digər fəaliyyətlər: Rəhbərlik tərəfindən ayrılmış sahələrdə təmizlik və abadlıq işlərinin aparılması;
 • İş yerinin işə hazırlığı və işin sonunda yığışdırılması, avadanlıq və ləvazimatın lazımi səviyyədə saxlanılması;
 • İş prosesi zamanı əməyin mühafizəsi qaydalarına, tullantıların idarə edilməsi proseduruna əməl edilməsi;
 • Qəza hallarında qəzaların ləğvi planına uyğun hərəkət edilməsi.

Namizədə tələblər:

 • Peşə təhsili Müvafiq sahə üzrə
 • Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat Müvafiq ixtisas kursu
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Peşəkarlıq
 • Şifahi özünüifadə
 • Yanğın mühafizəsinin əsasları
 • Səriştəlik və digər tələblər
 • Yanğınsöndürmə avadan. istifadə qayd.
 • Keyfiyyət idarəetmə sistemi
 • Əməyin sağlam. və təhlükəsizliyi sistemi
 • Ətraf mühitin idarə edilməsi sistemi
 • Sanitariya-gigiyena
 • İş növləri və peşələr üzrə ƏMTT təlimat.
 • Əməyin mühafizəsi
 • Keyfiyyət yönümlülük
 • Bilməlidir Quyu konstruksiyasını;
 • Quyularda geofiziki tədqiqatların aparılması qaydalarını;
 • Quyu cihazlarının quyuya endirilməsi və qaldırılması qaydalarını;
 • Karotaj-perforator avadanlıqları və aparatların daşınması qaydalarını, onların quraşdırılması və istismar qaydalarını;
 • Qazkarotaj, perforator və karotaj stansiyalarının avadanlıqlarının cari təmiri və hər növbədə nəzərdə tutulmuş texniki xidmətin həyata keçirilməsi qaydalarını;
 • Generator və stansiyaların aparat və avadanlıqlarının texniki xüsusiyyəti və tiplərini;
 • Kabel və məftillərin markalarını;
 • Eelektronikanın əsaslarını;
 • Partlama işlərinin yerinə yetirilməsi qaydaları və üsullarını;
 • Akkumulyatorun enerji ilə doldurulması rejimi və qaydalarını;
 • Qurğuların torpağa birləşdirilməsi və şəbəkədə baş verən zədələnmələrin tapılması üsullarını;
 • Stansiyalarda, benzinlə işləyən mühərriklərdə, generator və yardımçı mexanizmlərdə zədələnmə əlamətlərinin aradan qaldırılması yollarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

ads_desktop
ads_mobile