Avtomobil sürücüsü (Qazax rayonu)

Vəzifə Təlimatları:

 • Yükqaldırma qabiliyyəti üç tona qədər, bütün tip və markalardan olan yük avtomobillərini idarə etmək;
 • Avtomobillərin yanacaqla, sürtkü materialları və soyuducu mayelərlə doldurmaq;
 • Avtomobilin texniki vəziyyətinin yoxlanılması və xəttə çıxmazdan qabaq qəbulu, avtotəsərrüfata qayıtdıqdan sonra maşını təhvil vermək və ona ayrılmış yerə qoymaq;
 • Xidmət edilən avtomobilin işi zamanı qarşıya çıxan və sökülməsi tələb edilən istismar nasazlığını düzəltmək;
 • İş şəraitində texniki yardım olmadıqda nizamlama işlərini yerinə yetirmək;
 • Avtomobillərin yükləmə zamanı yük altma verilməsi, yüklərin yüklənibboşaldılmasma, yükün yerləşdirilib kuzovda bağlanmasına nəzarət, iş zamanı xətdə qarşıya çıxan və mexanizmin sökülməsini tələb etməyən xırda nasazlıqları aradan qaldırmaq;
 • Yol sənədlərini rəsmiləşdirmək.

Namizədə tələblər:

 • Tam orta təhsil
 • Qeydiyyat ünvanı Qazax rayonu olan namizədlərə üstünlük verilir.
 • Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat BC kateqoriyalı sürücülük vəsiqəsi tələb olunur.
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Şifahi özünüifadə
 • BilməlidirXidmət edilən avtomobillərin dəzgah, mexanizm və cihazlarının təyinatı, quruluşu, işləmə prinsipini, avtomobillərin yol hərəkəti və texniki istismarı qaydasını, hərəkətin təhlükəsizliyinin əsaslarını, avtomobilin istismarı prosesində üzə çıxan nasazlıqların əlamətlərini, səbəblərini və təhlükəli nəticələrini,onların aşkar edilib düzəldilməsi üsullarını;
 • Texniki xidmətin aparılması qaydası və avtomobillərin qarajda, açıq dayanacaqlarda mühafızə qaydalarını, akkumulyator batareyalarının və avtoşinlərin istismar qaydasını;
 • Təzə və əsaslı təmirdən çıxmış avtomobillərin sürülüb yoxlanılması, tez korlanan və təhlükəli yüklərin  daşınması qaydasını;
 • Avtomobili sürdükdə onun təhlükəsizliyinə təsir edən hava şəraitini, yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısınm alınması yollarını (imkanlarını), radio qurğularının quruluşunu, sərnişinlərin minməsi və düşməsi üçün avtobusun dayanacağa yanalma qaydasını və bu qaydanın yerinə yetirilməsinə nəzarətini;
 • Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı sərnişinlərin təcili surətdə avtobuslardan boşaldılması qaydasını, avtomobillərin işinin uçotu üzrə ilk sənədlərin doldurulması qaydasını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile