Ventilyasiya, havanı kondisiallaşdıran pnevmo nəqliyyat və aspirasiya sistemləri üzrə quraşdırıcı

Vəzifə Təlimatları:

 • Ayrı-ayrı hazır kamera, seksiya, düyünlərin və bütün çeşidlərdən olankondisionerlərin quraşdırılması. kondisionerlərin quraşdırılması.
 • Kalorifer ventilyator və digər ventilyasiya avadanlıqlarının altlıq, çərçivə və meydançalarının düzəldilməsi.
 • Ventilyasiya və avadanlıq sistemlərinin yoxlanılıb düzəldilməsi.
 • Quraşdırılan sistem elementlərinin yerində uyğunlaşdırılması.
 • Qol boru və keçidlərin yerində hazırlanması.
 • Hərəkət edən jalyuz şəbəkələrinin qurulması.
 • Framuqaları açmaq üçün mexanizmlərin quraşdırılması.
 • Ventilyatorların (6 və 5 nömrəyə qədər olan) quraşdırılması.
 • Şkivləri mərkəzləşdirməklə ventilyator və elektrik mühərrikli şkivlərinə teksstrop qayışların salınması.
 • Ventilyatorların tarazlaşmasının yoxlanılması.
 • Siyirməli (dilçəkli) tikişdə panelli ventilyasiya bloklarının quraşdırılması.
 • Damdan keçməklə binanın damında işlənmiş şaxtaların quraşdırılması.
 • Havapaylaşdırıcı yerli sovurucu, tozsuzlandırıcı aqreqatların, özəkli filtr və səsbatırıcıların quraşdırılması.
 • Viniplast, şüşəlifli və metalplastdan olan ventilyasiya sistemlərinin yoxlanılıb düzəldilməsi.
 •  

Namizədə tələblər:

 • Tələb edilən iş stajı yoxdur.
 • Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat Müvafiq ixtisas kursu
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Keyfiyyət yönümlülük
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Peşəkarlıq
 • Şifahi özünüifadə
 • Əməyin təhlükəsizliyi
 • Sanitariya-gigiyena
 • Fəaliyyəti tənz. daxili normativ sənəd.
 • İş növləri və peşələr üzrə ƏMTT təlimat.
 • Yanğının söndürülməsi üsulları
 • Yanğınsöndürmə avadan. istifadə qayd.
 • Mexaniki avadanlıq-qurğuların istismarı
 • Mexaniki avadanlıq-qurğuların quraşdırıl
 • Bilməlidir Avadanlıqların detal və düyünlərinin yoxlama üsullarını;
 • Detalların yığılmasında buraxıla bilən artıq-əskiklik və oturmanı mürəkkəb sistem və avadanlıqların quraşdırma texnologiyasını;
 • Oxlu və mərkəzdən qaçan ventilyator, kondisioner, süzgəc, siklon, skrubberlərin nömrə və növlərini;
 • Havapaylayıcıların tipləri və onların qurulma üsullarını, ventilyatorların sökülmə və yığılma qaydalarını;
 • Quraşdırma işinin təşkili və istehsalı üzrə texniki sənədlərdən istifadə etmə qaydalarını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile