Ventilyasiya, havanı kondisiallaşdıran pnevmo nəqliyyat və aspirasiya sistemləri üzrə quraşdırıcı

Vəzifə Təlimatları:

 • Ventilyasiya, havanı kondisasiyalaşdıran, pnevmonəqliyyat, aspirasiya sistem və avadanlıqların quraşdırılmasında xüsusi mürəkkəb işlərin icrasını təmin etmək;
 • Eskiz və quraşdırma sxemlərini yerinə yetirmək;
 • Naturadan ölçüləri çıxarmaq;
 • Havakeçirmə sistem və avadanlıqlarının  qurulmalarının bölgüsü aparmaq;
 • Ayrı-ayrı detallardan seksiya, kamera və düyünləri yığmaqla bütün tiplərdən olan kondisionerləri quraşdırmaq;
 • Təmiz hava verən kamera və xüsusi mürəkkəb havakeçirmə sistemlərini quraşdırmaq;
 • Siklon, skrubber, rulonlu və qollu süzgəcləri quraşdırmaq;
 • Quraşdırılmış sistem və avadanlıqların işlənməsini yoxlamaq və tənzimləmək;
 • İşləyərkən yoxlamaqla ventilyatorları tarazlaşdırmaq;
 • Yerində hazırlamaq üçün mürəkkəb keçidləri nişanlamaq;
 • Havaüfürən sistemləri aerodinamika sınaqdan keçirmək

Namizədə tələblər:

 • Tam orta təhsil 2 İl
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Peşəkarlıq
 • Şifahi özünüifadə
 • Quraşdırılan sistem və onların elementlərinin iş prinsiplərini;
 • Quraşdırma ox və yüksəklik nöqtələrinin nişanlama üsullarını;
 • Quraşdırılmış avadanlıq və ventilyasiya sistemlərinin yoxlanma, yığılma və sökülmə, sınaqdan keçirilmə, buraxılma, tənzimləmə və kompleks sınağının keçirilmə qaydalarını;
 • Eskiz və quraşdırma sxemlərini yerinə yetirmə qaydalarını;
 • Ventilyasiyalı sistemlərin aerodinamik sınaqlarının üsullarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası və yanğından mühafizə qaydalarını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile