İstehsalat təlimi ustası

Vəzifə Təlimatları:

 • Kursları təlim tədris planına uyğun olaraq aparmaq;
 • Digər mütəxəssislərlə əməkdaşlıq edərək təlim mərkəzinin inkişafında fəalb iştirak etmək;
 • Təlim və tədrisin keyfiyyətinin artırılması və inkişafı istiqamətində işlər  görmək və təkliflər irəli sürmək. İnkişaf edən texnologiyanı yenilikləri nəzərə alaraq tədrisin maddi texniki bazasını inkişaf etdirimək;
 • Test imtahanlarını hazırlamaq və imtahanlarda iştirak etmək;
 • Yeni texnoloji proseslərin işlənib hazırlanmasında və mövcud istehsalat rejiminin, həmçinin istehsalat qrafikinin təkmilləşdirilməsində iştirak etmək;
 • Əməyin mütərəqqi üsulları və metodlarının tətbiqi, çoxdəzgahlı və çoxaqreqatlı xidməti və iş yerlərinin səmərələşdirilməsini təşkil etmək;
 • Eyni zamanda onlara riayət olunmasına nəzarət etmək;
 • Qabaqcıl təcrübənin, yaradıcı təşəbbüsün inkişafına, səmərələşdirici təkliflərin və ixtiraların tətbiqinə kömək etmək;
 • Texniki cəhətdən əsaslandırılmış norma və normalaşdırılmış tapşırıqların tətbiqini təmin etmək. İstehsal ehtiyatlarının üzə çıxarılması işlərinin həyata keçirilməsində, əlverişli əmək şəraitinin yaradılması üçün tədbirlərin hazırlanmasında, iş vaxtından səmərəli istifadə edilməsində iştirak etmək;
 • Zərurət yarandıqda müasir təlim metodlarından istifadə etməklə dərs keçmək;
 • Dinləyicilər tərəfindən əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsal və əmək intizamı, daxili əmək rejiminə riayət edilməsinə nəzarət etmək. 

Namizədə tələblər:

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 2 İl / Müvafiq sahə üzrə Müvafiq ixtisas sahəsi üzrə ali təhsili olduqda mütəxəsis vəzifəsində 2 il, orta ixtisas təhsili olduqda 5 il müvafiq sahə üzrə iş təcrübəsi tələb olunur.
 • Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat Dalğıc kitabçası
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Öyrənmə qabiliyyəti
 • Peşəkarlıq
 • Şifahi özünüifadə
 • Yazılı özünüifadə
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook
 • Dalğıc enmələri və dalğıc işlər. təşkili
 • Dalğıc işinin tibbi təminatı
 • Dal. ləv. sualtı alət. təy. və ist. q.
 • Dalma fizikası və qazlar
 • İş növləri və peşələr üzrə ƏMTT təlimat.
 • Təlimin həyata keçirilməsi
 • Pedaqogika
 • Fəaliyyəti tənz. dax. normativ sənədlər
 • Xilasedici qayıq. təyinatı və istismarı
 • Dənizdə həyat fəaliyyət. təhlükəsizliyi
 • Fəaliyyəti tənz. dax. normativ sənədlər
 • BilməlidirBeynalxalq standartların tələblərini;
 • Metodiki, normativ və başqa materialları;
 • Mərkəzin avadanlığını və onun düzgün texniki istismarını;
 • İqtisadiyyatın, istehsalın, əməyin və idarəetmənin əsaslarını;
 • Daxili əmək rejimini;
 • Əmək qanunvericiliyinin əsaslarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə qayda və normalarını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile