Kadrların hazırlığı üzrə mühəndis / böyük mühəndis

Vəzifə Təlimatları:

 • Öyrənmə prioritetlərinin müəyən edilməsi
 • Öyrənmə prosesinin ənənəvi təlim, elektron təlim, işüstü (rotasiya, tapşırıq vermə və s.), başqalarının köməyi ilə və s. metodlardan istifadə etməklə qurulması və təşkil edilməsi
 • Təlim büdcə proqnozunun tərtibi və təlim büdcəsinə riayət edilməsinə nəzarət;
 • Şirkət üzrə öyrənmə tələbatının individual, komanda və təşkilati səviyyədə təhlili və öyrənmə hədəflərinin müəyyən edilməsi
 • Təlimin təşkili metodunun seçilməsi
 • Təlim planının hazırlanması
 • Təlim proqramının yoxlanılması
 • Plandan kənar təlimlərin təşkili
 • E-learning sisteminin tətbiqi
 • SAP LSO sisteminin idarə edilməsi
 • Təlim vendorlarının qiymətləndirilməsi və seçilməsi prosesinin təşkili və prosesinin təkmilləşdiriməsi
 • Təlim şirkətlərinin xidmətləri barədə təkliflərin əldə edilməsi
 • Metodoloji sənədə uyğun müvafiq meyarlara əsasən təlim şirkətlərinin qiymətləndirilməsi, vendor kataloqun formalaşdırılması və yenilənmələrin aparılması
 • Təlim ehtiyaclarına uyğun olaraq kataloqdan kənar vendorun seçilməsi
 • Təlimin seçilmiş vendorla təşkili üçün rəsmiləşdirmə işlərinin aparılması
 • Kənar vendor tərəfindən hazırlanmış təlim proqramlarının təhlili edilməsi və təkliflərin hazırlanması
 • Təlimin keçirilməsinin təşkili və SAP LSO sistemində müvafiq əməliyyatların aparılması
 • Təlim sonrası izlənmə prosesinin təşkili
 •  Təlimlərin effektivliyinin idarə edilməsi
 • Prioritetliyə uyğun olaraq effektivliyi ölçüləcək təlimlərin və maraqlı tərəflərin (steykholder) müəyyən edilməsi
 • Ölçmə metodunun (rəy sorğuları, müsahibə, monitorinq və s.) müəyyən edilməsi və hazırlıq işlərinin aparılması
 • Təlimlərin və prosesin qiymətləndirməsinin həyata keçirilməsi
 • Qiymətləndirmə nəticələrinin təhlili
 • Nəticələrin təhlilinə əsasən təlimlərin və təlim prosesin təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlərin görülməsi
 • Təlimlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi
 • Təlimlərin planlaşdırılması və idarə edilməsi üzrə sənədləşdirmə işlərinin aparılması
 • Ən yaxşı praktikaların təhlili (benchmarking) və SOCAR-a uyğunlaşdırılması üzrə təkliflərin verilməsi
 • Öyrənmə prosesi üzrə performans indikatorlarının təhlili, hədəfin müəyyən edilməsində iştirak, ölçülməsinə nəzarət
 • Təqaüd Proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyətlərin icra edilməsi
 • Xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrinin siyahısının müəyyən edilməsi
 • Prioritet ixtisaslar siyahısının müəyyən edilməsi
 • İxtisas üzrə kvotanın müəyyən olunması
 • Müsabiqə barədə təbliğat işlərinin aparılması
 • Müsabiqəyə sənəd qəbulunun təşkili
 • Müsabiqənin təşkili
 • Dissertasiya işlərinə dəstək, mentorların müəyyənləşdirilməsi və tələbələrin təhsil həyatının izlənilməsi
 • Proqram üzrə sənədləşmə və rəsmiləşdirmə işlərinin aparılması
 • Proqram üzrə təkmilləşdirmə işlərinin aparılması İstehsalat
 • Təcrübəsinin təşkili və həyata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyətlərin icra edilməsi
 • İstehsalat Təcrübəsi ilə əlaqədar müəssisələrdən təcrübəçi kvotasının alınması, təhlili və təsdiqinin təşkili
 • Təcrübə ilə əlaqədar daxil olan müraciətlərə baxılması, təhlili və cavablandırılması
 • Təcrübənin təşkili ilə əlaqədar təşkilati və sənədləşdirmə işlərinin təşkili
 • İstehsalat Təcrübəsi ilə əlaqədar təkmilləşdirmə işlərinin aparılması SOCAR-ın beynəlxalq şirkətlərlə əməkdaşlığı çərçivəsində müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi
 • Layihə barədə təbliğat işlərinin aparılması
 • Müsabiqənin təşkili
 • Xaricə səfərlə bağlı viza sənədləşdirməsi işlərinin aparılması
 • Xaricə səfər edən və ölkəyə gələn iştirakçılar üçün proqramların hazırlanması və onların icra edilməsi
 • Layihə ilə bağlı sənədləşdirmə işlərinin aparılması
 • Mentorluq sisteminin idarə edilməsi Fərdi inkişaf planlarının tərtib edilməsində iştirak
 • Fərdi inkişaf planlarındakı inkişaf metodların təhlili
 • Mentorluğa namizədlərin müsahibə edilməsi və seçilməsi
 • Mentorluğa namizədlər və mentorlar üçün inkişaf proqramların, təlimlərin təşkili
 • Davamçıların və mentorluq metodu ilə inkişaf etdiriləcək əməkdaşların mentorluğa hazırlığı, məlumatlandırılması, təlimləndirilməsi 
 • Mentor Bazasının idarə edilməsi
 • Mentorluq proqramının gedişatına nəzarət, zəruri hallarda müdaxilənin edilməsi, təkliflərin verilməsi
 • Rüblük/yarımillik/illik inkişaf hesabatlarının təhlili
 • Mentroların qiymətləndirilməsinin təşkili, nəticələrin təhlili və mentorlarla bağlı rəhbərliyə arayışların təqdim edilməsi
 • Mentorların həvəsəndirilməsi üçün təkliflərin hazırlanması və həvəsləndirmə tədbirlərinin təşkili
 • Yeni fəhlə kadrların hazırlanması ilə bağlı fəaliyyətlərin icra edilməsi SOCAR-ın yeni fəhlə kadrlarının hazırlanmasına dair tələbatın yığılması, təhlili, razılaşdırılması və təsdiqinin təşkili
 • Komissiyanın qurulması və fəaliyyəti ilə bağlı təşkilati işlərinin idarə edilməsi
 • Müsabiqə barədə təbliğat işlərinin aparılması
 • Müsabiqənin təşkili
 • Müsabiqə ilə bağlı sənədləşdirmə işlərinin aparılması
 • Layihənin təkmilləşdirilməsi işlərinin həyata keçirilməsi
 • Digər fəaliyyətlər Şöbəyə daxil olan ərizə, məktub və digər müraciətlərin cavablandırılması
 • SOCAR-ın əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçirilən gənclərlə bağlı layihələrin idarə edilməsi
 • Təcrübə proqramlarının təşkili
 • Daxili təlimçilərin yetişdirilməsi prosesinin təhlili və tətbiqi
 • İşə qəbul müsahibəsi komissiyasında iştirak 

Namizədə tələblər:

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 4 İl / Müvafiq sahə üzrə 15-ci dərəcə üzrə müvafiq sahə üzrə mütəxəssis vəzifəsində 4 il iş təcrübəsi tələb olunur.
 • Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat Müvafiq ixtisas kursu
 • Dərketmə
 • Detallara diqqət
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Səriştəlik və digər tələblər
 • Məsuliyyət
 • Mühakimə
 • Nizam-intizam
 • Peşəkarlıq
 • Problem analiz etmə
 • Şifahi özünüifadə
 • Təqdimetmə
 • İşi təqib etmə
 • Yaradıcılıq
 • Yazılı özünüifadə
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook
 • Öyrənmə və inkişaf
 • SAP HR
 • OpenText
 • Davran. və Təhlükəsizl. Müşahidə Sistemi
 • Neft sən. əm. müh. vah. idarəet. sistemi
 • Bilməlidir İnsan Resurslarının idarə edilməsində müasir yanaşmaları;
 • Öyrənmə və inkişafın idarə edilməsində müasir yanaşmaları;
 • Öyrənmə metodları və üsullarını;
 • Öyrənmə prosesinin dizayn edilməsi sistemləri/modellərini;
 • Öyrənmənin effektivliyinin qiymətləndirilməsi modellərini;
 • Öyrənmə büdcəsinin proqnozlaşdırılmasını;
 • Təhsil və tədris üzrə dövlət qanunvericiliyini;
 • Əmək qanunvericiliyinin kadr hazırlığına dair müvafiq fəsilləri
 • İR idarə edilməsinin ümumi konsepsiyası – Biznes partnyor modeli
 • Öyrənmə prosesinin və təlimlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsi metodları
 • Təlim və inkişaf üzrə əsas səmərəlilik göstəriciləri
 • Səriştəliliklərin idarə edilməsi sistemi, Səriştəlilik və öyrənmə, inkişaf ekosistemi
 • Davamçıların planlaşdırılması və inkişafının idarə edilməsi 

Müraciət etmək istəyən namizədlər CV-lərini [email protected] e-mail ünvanına mövzu hissəsinə “Kadrların hazırlığı üzrə mühəndis / böyük mühəndis”qeyd edərək göndərə bilərsiniz.
ads_desktop
ads_mobile