Qazla kəsən (Tərtər rayonu Təmir-tikinti sahəsi)

Vəzifə Təlimatları:

 • Müxtəlif poladlardan, əlvan metal və ərintilərdən, xüsusən mürəkkəb hissələri nişanlar üzrə əl ilə oksigenlə və havaplazmalı kəsmək;
 • Xüsusi flüslar tətbiq etməklə açılış xəritələrinə əsasən kəsmək;
 • Hər gedişdən sonra şovu təmizləmək;
 • Xətalar və qüsurlar zamanı təmir işi aparmaq; 
 • Lazım olarsa, polad quruluşlu elementləri və quraşdırmaları qaynaq etmək;
 • Müxtəlif diametirli qaz kəmərlərində kəsmə və qaynaq işlərini aparmaq, detal, məmulat və konstruksiyaları bütün vəziyyətlərdə tutmaq; 
 • Borularda minimum qaz axınının davam etdiyi halda qaynaq işini bacarmaq. 

Namizədə tələblər:

 • Peşə təhsili 
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Səriştəlik və digər tələblər
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Şifahi özünüifadə
 • Qazla kəsmə zamanı istidən baş verən deformasiyaların səbəbini və onların azaldılma üsullarını;
 • Qazla və hava-plazmalı kəsmə əməliyyatlarının metalın xassələrinə təsirini;
 • Metalları su altında kəsmə qaydalarını;
 • Legirlənmiş poladın qazla kəsmə prosesini; 
 • Təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından
 • mühafizənin qayda və nоrmalarını. 

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile