Yeraltı boru kəmərlərinin korroziyadan qorunması üzrə montyor

Vəzifə Təlimatları:

 • Yer üstü və yeraltı qaz kəmərlərinin yararlılıq dərəcəsini yoxlamaq;
 • Təmir qrupunun rəisi və ya mühəndisi tərəfindən təlimatlandırılmaq və təlimat vərəqini imzalamaq;
 • Yuxarı dərəcəli montyorların nəzarəti altında fəaliyyət göstərmək;
 • Yer üstü və yeraltı qaz kəmərlərinin yararlılıq dərəcəsinin və texniki vəziyyətinin yoxlanılması üçün ilkin vizual baxışın keçirilməsi işlərini yerinə yetirmək:
 • Boruya çəkilmiş boyanın vəziyyətinə baxmaq;
 • İzolyasiyanın vəziyyətini yoxlamaq;
 • İzolyasiyanın açılması və birləşmə yerinə baxış keçirilməsi işlərini yerinə yetirmək:
 • Baxış zamanı aşınma aşkar edildikdə kəmərin qalınlığını ölçmək;
 • Qaz xətlərinin layihələrindəki məlumatlara əsasən kəmərin əvvəlki qalınlğı ilə hazırki qalınlığı arasında müqayisə aparılması və qalınlığın azalma səviyəsinin təyin edilməsi işlərini yerinə yetirmək;
 • Müəyyən edilmiş məlumatları mühəndislərə təqdim etmək;
 • Aktın tərtibində iştirak etmək və onu imzalamaq;
 • Yeraltı qaz kəmərlərinin üzərində quraşdırılmış elektrokimyəvi mühafizə qurğularının və nəzarət ölçü məntəqələrinin istismarını təmin etmək;
 • EKM qurğularının sıradan çıxma səbəblərinin analiz edilərək çatışmazlıqların aradan qaldırılması (növbədən kənar təmir) işlərini yerinə yetirmək;
 • EKM qurğusunun cərəyana qoşulmasını yoxlamaq və aşkar edilmiş nöqsanı aradan qaldırmaq;
 • Sifariş əsasında digər təşkilatlar üçün Korroziyadan mühafizə işlərini görmək;
 • EKM qurğularına texniki xidmət göstərmək və təmir etmək;
 • EKM qurğusunun cərəyana qoşulmasının yoxlanılması və aşkar edilmiş nöqsanın aradan qaldırılması işlərini yerinə yetirmək;
 • Qaz kəmərinin katod birləşmələrinin yoxlanması və nöqsan aşkar
 • Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar) edildikdə birləşmə nöqtəsində kabellərin açılması, kabel ucluqlarının təmizlənməsi və bərpa edilməsi işlərini yerinə yetirmək;
 • İstismara buraxılma aktını razılaşdırmaq;
 • Kəmərlərin texniki müayinəsini etmək;
 • Yer üstü və yeraltı qaz kəmərlərinin yararlılıq dərəcəsinin və texniki vəziyyətinin yoxlanılması üçün ilkin vizual baxış keçirmək;
 • Katod stansiyalarını təmir etmək;
 • Drenaj qurğularını təmir etmək və vəziyyəti yoxlamaq;
 • Ezamiyyə barədə hesabatın hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Təsdiq edilmiş plan qrafikə əsasən Elektrokimyəvi mühafizə (EKM) qurğularının təmir işlərini yerinə yetirmək və texniki pasportlarda qeydiyyatlar aparmaq
 • Kəmərin qorunma potensialının yoxlanması və nöqsan varsa, katod və anod xəttinin yoxlanması və dəyişdirilməs işlərini yerinə yetirmək;
 • İxrac neft-qaz kəmərlərinin Qaz İxrac İdarəsinin balansında olan qaz kəmərləri ilə kəsişmə və yaxın məsafədən keçmə ərazilərində kəmərlərin texniki vəziyyətini nəzarətdə saxlamaq:
 • Təsdiq edilmiş tədbirlər planına əsasən işləri görmək, aktları imzalamaq;
 • İş prosesində əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmək.

Namizədə tələblər:

 • Tam orta təhsil
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Peşəkarlıq
 • Şifahi özünüifadə
 • Detallara diqqət
 • Keyfiyyət yönümlülük

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile