Şəbəkə rayon rəisi

Vəzifə Təlimatları:

 • Sahənin illik planının hazılanmasında iştirak etmək;
 • Şəbəkə sahəsinin illik fəaliyyətini planlaşdırmaq;
 • Şəbəkə səhəsinin aylıq fəaliyyətini planlaşdırmaq;
 • Şəbəkə sahəsinin həftəlik fəaliyyətini planlaşdırmaq;
 • Şəbəkə sahəsinin gündəlik fəaliyyətini planlaşdırmaq;
 • Şəbəkə sahəsi üçün tələb olunan elektrik avadanlıqlarına və materiallarına olan ehtiyacları illik planlaşdırmaq;
 • Şəbəkə sahəsi üçün tələb olunan elektrik avadanlıqlarına və materiallarına olan ehtiyacları aylıq planlaşdırmaq;
 • Şəbəkə sahəsi üzrə mühafizə vasitələrinə ehtiyacı illik planlaşdırmaq;
 • Şəbəkə sahəsi üçün əsaslı təmir planı hazırlamaq;
 • Şəbəkə sahəsində yeni avadanlıqların tikinti quraşdırma planını hazırlamaq;
 • Yarımstansiyalarda yüksək gərginlik yuvalarında təmir işlərinin aparılmasına rəhbərlik etmək;
 • Cərəyan transfarmatorlarınun təmiri və xidmət göstərilməsinə rəhbərlik etmək;
 • Vakuum və yağ açarlarının təmiri və onlara xidmət göstərilməsinə rəhbərlik etmək;
 • Yüksək gərginlikli kəsiçi açarlara (ayrıcılar) xidmət və təmir işlərinin aparılmasına rəhbərlik etmək;
 • İntiqalları nizamlamaq və təmirinə rəhbərlik etmək;
 • Rele mühafizəsinə xidmət və təmir işlərinin aparılmasına nəzarət etmək;
 • Elektrik nəzarət ölçü cihazlarının təmiri və sxemə qoşulmasına nəzarət etmək;
 • Yüksək gərginlikli kabel xətlərinin çəkilməsinə və şəbəkəyə (sxemə) qoşulmasına rəhbərlik etmək;
 • Yüksək gərginlikli kabel xətlərinin təmirinə rəhbərlik etmək;
 • Yüksək gərginlikli kabel xətlərinin çəkilməsinə və şəbəkəyə (sxemə) qoşulmasına nəzarət etmək;
 • Yüksək gərginlikli kabel xətlərinin təmirinə nəzarət etmək;
 • Yüksək gərginlikli elektrik hava xətlərinin çəkilməsinə və şəbəkəyə (sxemə) qoşulmasına nəzarət etmək;
 • Yüksək gərginlikli elektrik hava xətlərinin çəkilməsinə və şəbəkəyə (sxemə) qoşulmasına rəhbərlik etmək;
 • Güc transfarmatorlarının quraşdırılmasına rəhbərlik etmək;
 • Güc transfarmatorlarının cari təmirinə rəhbərlik etmək;
 • Gərginlik transfarmatorlarının quraşdırılmasına rəhbərlik etmək;
 • Gərginlik transfarmatorlarının cari təmirinə rəhbərlik etmək;
 • Sistem şinlərinə xidmət (baxış və birlşmə yerlərini tozdan təmizləmək) edilməsinə rəhbərlik etmək;
 • Fazaların birləşdirilmənə rəhbərlik etmək;
 • Kondesator batareyalarına xidmətin aparılmasına nəzarət etmək;
 • Elektrik avadanlıqlarının ilkin sınaqdan keçirilməsinə və şəbəkəyə qoşulmasına rəhbərlik etmək;
 • Elektrik avadanlıqlarının təmiri və xidməti üzrə elektrik montyorlarını gündəlik texniki təhlükəsizlik mövzusunda təlimatlandırmaq və Gündəlik təlimat jurnalında və təlimat kağızında qeydlər aparmaq;
 • İşçilərin texniki təhlükəsizlik mövzusunda təlimatlandırılması haqqında qeydlərin Əməyin mühafizəsinə görə görülən işləri uçotu jurnalında qeydiyyatını aparmaq;
 • Aylıq 2 dəfə bədbəxt hadisələrə görə təlimatlar keçirmək və bədbəxt hadisələrdə təlim məşq jurnalına qeydlər aparmaq;
 • Montyorları işə başlamazdan əvvəl işlə bağlı təlimatlandırmaq və sərəncam jurnalında qeydlər aparmaq;
 • Aylıq Təhlükəsizlik mövusunda keçirilmiş təlimatlar haqqında hesabat hazırlamaq;
 • Mal materialın silinmə aktlarını hazırlamaq.

Namizədə tələblər:

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 
 • 5 İl / Müvafiq sahə üzrə  iş stajı
 • Əməyin mühafizəsini;
 • Əməyin sağlamlığını;
 • Əməyin təhlükəsizliyini;
 • Əmək şərаitinin normallaşdırılmasını;
 • Sanitariya-gigiyena qaydalarını;
 • İş növləri və peşələr üzrə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası təlimatlarını;
 • Fəaliyyəti tənzimləyən daxili normativ sənədləri;
 • Ətraf mühitin qorunmasını;
 • Elektrik avadanlıq-qurğuların quraşdırılmasını;
 • Elektrik avadanlıq-qurğuların istismarını;
 • Elektrik avadanlıq-qurğulara baxışı;
 • Elektrik avadanlıq-qurğulara qulluğu;
 • Elektrik avadanlıq-qurğuların təmirini;
 • Elektrik avadanlıq-qurğuların sökülməsini.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile