Qaynaq işləri üzrə mühəndis

Vəzifə Təlimatları:

 • Qaynaq işlərinin icrasına texniki rəhbərlik edilməsi
 • Qaynaq işlərinin yerinə yetirilməsi və onların keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması zamanı əmək sərfinin azaldılmasının təmin edilməsi.
 • Yeni qaynaq avadanlığının tətbiqi, texnologiyanın təkmilləşdirilməsi, zay olmanın aradan qaldırılması və işlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üzrə işlərin aparılması.
 • Əsasnamədən və vəzifə təlimatından irəli gələn vəzifə və funksiyaların yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar rəhbərliyin digər tapşırıqlarının icra edilməsi.
 • Qüvvədə olan əmək qanunvericiliyinə müvafiq olaraq əmək intizamı, həmçinin əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarına riayət olunması. 

Namizədə tələblər:

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 
 • 2 il iş təcrübəsi tələb olunur.
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook
 • OpenText
 • Əməyin təhlükəsizliyi
 • Sanitariya-gigiyena
 • Neft sən. əm. müh. vah. idarəet. sistemi
 • Yanğın mühafizəsinin əsasları
 • Qaynaq işləri
 • Qeyri-destruktiv müayinə
 • Materialların mexaniki sınağı
 • Azərbaycan Respublikasının icra və sərəncamverici orqanlarının Qərar və Sərəncamlarını;
 • Qüvvədə olan normativ sənədləri,;
 • İstehsalın texnoloji hazırlığı və qaynaq işləri texnologiyasının, habelə icrasının təşkili üzrə metodiki sənədləri və qüvvədə olan normativ-hüquqi aktları;
 • Qaynaq avadanlıqlarının istehsal gücünü, texniki xarakteristikasını, kostruktiv xüsusiyyətlərini və iş rejimini, onun istismar qaydalarını; 
 • Qaynağın metod və üsullarını, texniki sənədlərin işlənilməsi və tərtibi üzrə əsasnamələri, təlimatları və digər aidiyyatlı normativ-hüquqi aktları;
 • Qaynaq zamanı istifadə olunan materiallara qoyulan tələbləri: onların sərfi normasını; qaynaq avadanlığının təmirinin təşkilini;
 • Qaynaq işləri üzrə standartları və texniki şərtləri, tikinti norma və qaydalarını;
 • Qaynaq zədələrinin növlərini və onların aradan çıxarılması üsullarını, təlimatları.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile