Böyük mühəndis (Qaynaq texnologiyası və mexaniki sınaq üzrə)

Vəzifə Təlimatları:

 • Qaynaq prosedurunun spesifikasiyasının hazırlanması; 
 • Qaynaq prosesinə vizual müayinənin həyata keçirilməsi; 
 • Qaynaq birləşməsinin dağılan üsulla müayinəsi (mexaniki sınaq)
 • Materialın kimyəvi tərkibinin təyin edilməsi; 
 • Dağılan və dağılmayan müayinə üsullarının nəticələrinin qarşılaşdırılması; 
 • Fəaliyyəti ilə bağlı yuxarı rəhbərlik tərəfindən verilən digər tapşırıqların icra edilməsi. 

Namizədə tələblər:

 • Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 
 • 2 il iş təcrübəsi nəzərdə tutulur.
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook
 • OpenText
 • Əməyin təhlükəsizliyi
 • Sanitariya-gigiyena
 • İş növləri və peşələr üzrə ƏMTT təlimat.
 • Yanğının söndürülməsi üsulları
 • Yanğınsöndürmə avadan. istifadə qayd.
 • Qaynaq işləri
 • Qeyri-destruktiv müayinə
 • Materialların mexaniki sınağı
 • Fəaliyyəti tənz. dax. normativ sənədlər
 • Qaynaq avadanlığının istehsal, texniki xarakteristikasını, konstruktiv xüsusiyyətlərini və iş rejimini, onun istismar qaydalarını;
 • Polad materiallarının növlərini;
 • Qaynaq materiallarının növləri və onların sərf normalarını;
 • Qaynaq üsulları, texniki sənədlərin işlənməsi və tərtibi üzrə əsasnamələri, təlimatları və digər aidiyyatı normativ sənədləri;
 • Qaynaq işləri üzrə standartl arı və texniki şərtləri, tikinti norma və qaydalarını;
 • Qaynaq qüsurlarının yaranması səbəbləri və aradan qaldırılması üsullarını;
 • Qaynaq işlərinin təşkili və texnologiyası sahəsində qabaqcıl milli (yerli) və beynəlxalq təcrübəni, əməyin və idarəetmənin təşkilinin əsaslarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat s anitariyası və yanğından mühafizə üzrə norma və qaydalarını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile