Böyük mühəndis (Quyu əməliyyatları və təmiri departamenti)

Vəzifə Təlimatları:

 • Ətraflı quyu tamamlama proqramının hazırlanmasında və təhvil verilməsində iştirak etmək;
 • İş prosesində yeni texnologiyaların istehsalata tətbiqi imkanlarını araşdırmaq və tətbiq edilməsini təşkil etmək;
 • Optimal quyu tamamlama performansının əldə edilməsi məqsədilə müasir texnologiyalardan istifadə edilməsini təşkil etmək;
 • Quyunu kəsməklə ikinci lülənin açılmasında quyu tamamlama qayda və prosedurlarını hazırlamaq və icrasına nəzarət etmək;
 • Quyularda həyata keçirilən əməliyyatların SOCAR tərəfindən qəbul edilmiş müvafiq standartların tələblərinə uyğun aparılmasına nəzarət etmək;
 • Tamamlama işlərinin dizayn və modelləşdirilməsini həyata keçirmək;
 • Quyu içi avadanlıqların seçilməsi və quruluş sxemlərini tərtib etmək;
 • Quyunu kəsməklə ikinci lülənin qazılmasında hazır süzgəclərlə tamamlama metodologiyasının hazırlanmasını və təsdiqlənməsini təşkil etmək;
 • Quyunu kəsməklə ikinci lülənin qazılmasının tamamlanmasına dair yeni texnologiyaların tətbiqinin araşdırılmasında iştirak etmək;
 • Avadanlığın hazirlanması, sinağı, nəqli prosesinə nəzarəti həyata keçirmək;
 • Podratçılar ilə müşavirə və müzakirələrin təşkil edilməsini həyata keçirmək;
 • Tamamlama işlərini təhlil etmək və müvafiq hesabatları hazırlamaq;
 • Quyunu kəsməklə ikinci lülənin açılmasında baş verə biləcək qəzaların və mürəkkəbləşmələrin qarşısının alınması üçün tədbirlərin hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Müvafiq iş planı “Azneft” İB-nin aidiyyəti struktur bölmələri ilə razılaşdırıldıqdan və İB-nin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq etdikdən sonra, bu iş planına əsasən neft və qaz quyularının qazımadan sonra mənimsənilməsi işlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək;
 • Quyuların tamamlanması üçün tələb olunan mal-material və avadanlıqların siyahısının hazırlanmasını təşkil etmək;
 • Quyuların tamamlama əməliyyatlarında istifadə olunacaq avadanlıq və alətlərin hazırlıq statusunu nəzarətdə saxlamaq;
 • Quyuların tamamlama sxeminin hazırlanmasını, müzakirəsini və təsdiqini təşkil etmək;
 • Neft-qaz quyularının tamamlanması zamanı hazır süzgəclərin seçilməsi üçün tələb olunan bütün qayda və prosedurların hazırlanmasını təşkil etmək;
 • Mütəmadi olaraq həyata keçirilən işlərin keyfiyyətinə nəzarət etmək;
 • Vəzifə öhdəliklərindən irəli gələn fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi zamanı Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsinin vahid idarəetmə sistemini rəhbər tutmaq;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarına riayət etmək. 

Namizədə tələblər:

 • Təhsil pilləsi Ali bakalavr
 • Müvafiq sahə üzrə 3 İl
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Visio
 • Microsoft Word
 • Tamamlama avadanlıqları (paker, nipel, klapanlar, kəsicilər və s.) və iş prinsiplərini;
 • Rezervuar parametrlərinə görə tamamlama avadanlıqlarının metalurgiya və element seçilmə sistemini;
 • Tamamlama hesabatlarını hazırlanmasını (süzgəclərin seçilmə hesabatları, prinsipləri, kəsici klapanların yerləşmə dərinliklərinin təyini hesabatları, pakerin aktivləşdirilməsi hesabatları);
 • Tamamlama məhlullarının təyinatını və xüsusiyyətlərini (paker məhlulu, məhlul dövriyyəsi, reagentlərin vurulma hesabatlarını);
 • Tamamlama dizaynının hazırlanmasını;
 • İş planının hazırlanmasını;
 • Tamamlama zamanı baryerlərin təyinatını;
 • Quyunu kəsməklə ikinci lülənin açılması texnologiyasını;
 • İstehsalın texnoloji əsaslarını;
 • Sahə üzrə avadanlıqların iş rejimini, istehsal gücünü, təyinatını və istismar qaydalarını;
 • Sahə üzrə texniki sənədlərin tərtib edilməsi və rəsmiləşdirilməsi üzrə təlimatları və başqa rəhbər materialları;
 • Quyunu kəsməklə ikinci lülənin açılması sahəsində ən yeni yerli və xarici texniki nailiyyətləri;
 • Əməliyyatlara uyğun olaraq texniki hesablamaların aparılması qaydalarını;
 • Kompüter texnologiyası, rabitə və kommunikasiya vasitələrini;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, ətraf mühitin mühafizəsi, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin qayda və normalarını. 

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile