Xidmət sahəsinin rəisi

Vəzifə Təlimatları:

 • Xidmət sahəsinin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərliyi həyata keçirmək;
 • Bütün istehsal sahələrinin fasiləsiz işini təşkil etmək və istehsal tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə operativ nəzarət etmək;
 • Texniki istismar qaydalarına və təyin edilmiş texnoloji rejimlərə ciddi riayət etməklə quyuların və başqa istehsalat obyektlərinin istismarını təmin etmək;
 • Quyu fondundan istifadənin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlər görmək;
 • Qazılması və mənimsənilməsi başa çatmış quyuların istismara verilməsi üzrə işlərin yerinə yetirilməsinə nəzarəti həyata keçirmək;
 • İstehsalat obyektlərinin zəruri material, avadanlıq, alətlər və nəqliyyatla vaxtında təmin olunmasına nəzarət etmək;
 • Neft və qazçıxarma texnologiyasının təkmilləşdirilməsi, istehsal proseslərinin mexanikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi ehtiyatlarından istifadə edilməsi, çıxarılan neftin əmək tutumunun və maya dəyərinin azaldılması üzrə işləri təşkil etmək;
 • Neft və qazçıxarma briqadalarının, quyuların əsaslı və yeraltı təmiri briqadalarının və digər bölmələrin işini əlaqələndirmək;
 • Materialların, elektrik enerjisinin, yanacağın sərfinə nəzarət etmək;
 • Avadanlıq və başqa əsas vasitələrin düzgün texniki istismarını təmin
 • etmək;
 • Neft-mədən avadanlıqlarının təmir plan-qrafiklərinin tərtib olunmasına və onların yerinə yetirilməsinə nəzarətin həyata keçirilməsində iştirak etmək;
 • Təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitini təmin etmək;
 • İşçilər tərəfindən əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, yanğından mühafizə, ətraf mühitin mühafizəsi qayda və normalarına, istehsal və əmək
 • Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar) intizamına, daxili nizam-intizam qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət etmək;
 • İstehsalat və əmək intizamını pozan işçilərin intizam məsuliyyətinə cəlb edilmələri haqqında tabeçilik qaydasında təkliflər vermək;
 • Xidmət sahəsi üzrə təyin edilmiş hesabatların vaxtında tərtib edilərək təqdim olunmasını təmin etmək;
 • Yüksək iş nəticələrinin əldə olunmasında işçilərin yaradıcı təşəbbüs və fəallıq göstərməsi üçün şərait yaratmaq;
 • Yaradıcı təşəbbüs və yenilikçiliyi müdafiə etmək və onların yayılmasını təmin etmək;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, ətraf mühitin mühafizəsi, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarına riayət etmək;
 • Xidmət sahəsinin işçilərinə rəhbərlik etmək.

Namizədə tələblər:

 • Vətəndaşlıq Azərbaycan
 • Yaş 18 - 65
 • Tələb edilən təhsil Ali bakalavr Müvafiq istiqamət üzrə
 • Tələb edilən iş stajı 5 İl / Müvafiq sahə üzrə Müvafiq sahə üzrə mütəxəssis və ya rəhbər vəzifələrdə iş təcrübəsi nəzərdə tutulur.
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Peşəkarlıq
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Şifahi özünüifadə
 • Detallara diqqət
 • Keyfiyyət yönümlülük
 • Tabeçilik
 • İşi təqib etmə
 • Bilməlidir Xidmət sahəsinin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinə aid olan qərar, sərəncam, əmr və başqa rəhbər materialları;
 • Neft və qazçıxarma üzrə istehsal prosesinin texnologiyasını;
 • Neft-mədən avadanlıqlarını və onların texniki istismar qaydalarını;
 • İdarənin sahə və struktur bölmələrinin ixtisaslaşmasını, onlar arasındakı istehsal əlaqələrini;
 • İqtisadiyyatın, əməyin təşkilinin, istehsalın və idarəetmənin əsaslarını;
 • İstehsalın planlaşdırılmasını;
 • Təsərrüfat hesabı metodlarını;
 • Neft və qaz sənayesi sahəsində yerli və xarici elmi-texniki nailiyyətləri, qabaqcıl müəssisələrin təcrübələrini;
 • İstehsalın operativ uçotunun təşkilini

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile