Dalğıc işləri ustası

Vəzifə Təlimatları:

 • Dalğıc işləri heyətini yerinə yetirəcəkləri işlərin layihələri (planları) ilə tanış etmək, lazım gələrsə maket və modellərdə göstərmək;
 • Dalğıc işlərinə başlamamış hidrometeroloji şəraiti öyrənmək və ətraf mühiti müşahidə etmək;
 • Dalğıc işlərinin icrası rayonunda yerləşmiş liman müfəttişlərini və dalğıcların əmək təhlükəsizliyinə təsir edə biləcək istehsal fəaliyyəti olan müəssisələrin orqanlarını dalğıc işlərinin başlanması haqqında xəbərdar etmək;
 • Dalğıc işlərinin təhlükəsiz yerinə yetirilməsinin vahid qaydalarına (RD 31.01.84-90) və digər normativ sənədlərə ciddi riayət etmək;
 • Dalğıc işlərinin yerinə yetirilməsində istifadə edilən qaldırıbendirmə qurğularının və sair avadanlıqların yararlı vəziyyətdə saxlanmasını təmin etmək;
 • Əmək şəraitinin yüksəldilməsini, əmək resurslarının qənaətlə sərfini, istehsalat gücündən səmərəli istifadə edilməsini, plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini, dalğıc işlərinə ümumi rəhbərliyi təmin etmək;
 • Dalğıc məntəqələrinin heyətini işlərin layihəsi, naryad-tapşırıqla təmin etmək;
 • İş prosesinə başlamamış işə hazırlığı, lazım gələrsə bu işlərə əlavə qüvvələri cəlb etməyi təmin etmək;
 • Yerinə yetirilən sualtı-texniki işlərin texnoloji proseslərinə nəzarət etmək;
 • Əməyin mühafizəsi və yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına əməl еdilməsini, işçilərin bu məsələlər üzrə təlimatlandırmasını və оnlara əməl оlunmasını təşkil еtmək;
 • Dalğıc işlərinin tibbi təminatını təşkil etmək;
 • Dalğıc işi yerinə yetirilən obyektdən mütəmadi olaraq rabitə əlaqəsini təmin etmək;
 • Kеyfiyyət və еkоlоji mеnеcmеntlər standartlarının, həmçinin intеqrasiya оlunmuş mеnеcmеnt sistеmləri üzrə daхili sənədlərin tələblərini yеrinə yеtirmək.

Namizədə tələblər:

 • Vətəndaşlıq Azərbaycan
 • Tələb edilən təhsil Ali bakalavr 
 • Təhsil pilləsi Müddəti / İş təcrübəsi Təsvir Orta-ixtisas təhsili / Müvafiq sahə üzrə 3 İl / Müvafiq sahə üzrə İş təcrübəsi dedikdə istehsalatda müvafiq sahə üzrə iş təcrübəsi nəzərdə tutulur.
 • 4 Sertifikat Müvafiq ixtisas kursu
 • Üzmə bacarığı haqqında sənəd
 • Səriştəlik və digər tələblər
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Səlahiyyətvermə
 • İşçiləri inkişaf etdirmə
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Peşəkarlıq
 • Planlama və təşkiletmə
 • Problem analiz etmə
 • Qrup liderliyi
 • Şifahi özünüifadə
 • Stresin idarə edilməsi
 • İşi təqib etmə
 • Yazılı özünüifadə
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Əməyin mühafizəsi
 • Əməyin sağlamlığı
 • Əməyin təhlükəsizliyi
 • Əmək şərаitinin normallaşdırılması
 • Sanitariya-gigiyena
 • Dalğıc enmələri və dalğıc işlər. təşkili
 • Dalğıc işinin tibbi təminatı
 • Dal. ləv. sualtı alət. təy. və ist. q.
 • Dalma fizikası və qazlar
 • D. gəmi. təyin. d. sist. qurul. vəistis.
 • Mob. hava d. komp. təy. qurul. və istis.
 • Sualtı-tex. və dalğ. iş. həyata keçiril.
 • Bilməlidir Dalma fizikası və qazları;
 • Dalğıc işinin tibbi təminatını;
 • İxtisaslaşmış dalğıc gəmilərinin təyinatını, dalğıc sistemlərinin quruluşunu və istismarını;
 • Dalğıc enmələri və dalğıc işlərinin təşkilini;
 • Dalğıc ləvazimatlarının və sualtı alətlərin təyinatı və istismar qaydalarını;
 • Mobil hava dalğıc kompleksinin təyinatı, quruluşu və istismarını;
 • Sualtı-texniki və dalğıc işlərinin həyata keçirilməsini;
 • Mexaniki avadanlıq-qurğulara baxışı;
 • Mexaniki avadanlıq-qurğulara qulluğu;
 • Mexaniki avadanlıq-qurğuların təmirini;
 • Mexaniki avadanlıq-qurğuların sökülməsini;
 • Mexaniki emal işlərini

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

ads_desktop
ads_mobile