Asfaltbetonçu-asfaltbişirən

Vəzifə Təlimatları:

 • Bitumun qəbul edilməsi və bitum çənlərinə nəzarət edilməsi.
 • Bitum çənlərində temperatura nəzarət edilməsi.
 • Səyyar qurğuda asfalt qarışıqlarının hazırlanması.
 • Tərkibli səthi fəal əlavələrin hazırlanması.
 • Asfalt yüklənəcək yük maşınların çiləyici vasitəsilə yağlanması.
 • Asfalt yüklənəcək avtomaşının hərəkətinin yönləndirilməsi.
 • Hazır məhsulun (asfaltın) yük maşınlarına yüklənilməsi.
 • Qurğu və avadanlıqları işə qoşmazdan əvvəl mexaniki hissələrin yoxlanılması.
 • Sahədə aparılan abadlaşma işlərində iştirak edilməsi.
 • Qurğuda aparılan təmir işlərində iştirak edilməsi.
 • Özündən aşağı dərəcəli işçinin işinə nəzarət edilməsi.

Namizədə tələblər:

 • Təhsil pilləsi Tam orta təhsil
 • İş növləri və peşələr üzrə ƏMTT təlimat.
 • Yanğının söndürülməsi üsulları
 • Yanğınsöndürmə avadan. istifadə qayd.
 • Fəaliyyəti tənzim. daxili normativ sənəd
 • Asfalt-beton istehsalı
 • Səyyar qarışdırıcı qurğunun quruluşunu;
 • Asfalt qarışıqlarının tərkibi, xüsusiyyəti və hazırlanma üsullarını;
 • Materialların nəmliyini, keyfiyyətini, qranulometrik tərkibini, habelə örtüyün konstruksiyasını nəzərə almaqla optimal tərkibli qarışıqların seçilməsinin üsullarını;
 • Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizənin norma və qaydalarını

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile