Avtomobil sürücüsü (avtobus (Astara rayonu))

Vəzifə Təlimatları:

 • Qabarit uzunluğu 9-11 metr olan avtobusları, həmçinin bütün tip və markalardan olan avtomobilləri idarə etmək;
 • Avtomobilləri yanacaqla, sürtkü materialları və soyuducu mayelərlə doldurmaq;
 • Avtomobilin texniki vəziyyətinin yoxlanılması və xəttə çıxmazdan qabaq qəbulu, avtotəsərrüfata qayıtdıqdan sonra maşının təhvil vermək və ona ayrılmış yerdə saxlamaq;
 • Xidmət edilən avtomobilin işi zamanı qarşıya çıxan və sökülməsi tələb edilən istismar nasazlığı düzəltmək;
 • İş şəraitində texniki yardım olmadıqda nizamlama işlərinin yerinə yetirmək;
 • iş zamanı xətdə qarşıya çıxan və mexanizmin sökülməsini tələb etməyən xırda nasazlıqların aradan qaldırmaq;
 • Avtobuslarda radio qurğudan istifadə etməklə, dayanacaq məntəqələrini elan etmək.
 • Yol sənədlərini rəsmiləşdirmək.

Namizədə tələblər:

 • Təhsil pilləsi Natamam orta təhsi 
 • İş təcrübəsi 1 İl / Müvafiq sahə üzrə
 • Xidmət edilən avtomobillərin dəzgah, mexanizm və cihazlarının təyinatı, quruluşu, işləmə prinsipini;
 • Avtomobillərin yol hərəkəti və texniki istismarı qaydasını, hərəkətin təhlükəsizliyinin əsaslarını, avtomobilin istismarı prosesində üzə çıxan nasazlıqların əlamətlərini, səbəblərini və təhlükəli nəticələrini,onların aşkar edilib düzəldilməsi üsullarını;
 • Texniki xidmətin aparılması qaydası və avtomobillərin qarajda, açıq dayanacaqlarda mühafızə qaydalarını, akkumulyator batareyalarının və avtoşinlərin istismar qaydasını;
 • Təzə və əsaslı təmirdən çıxmış avtomobillərin sürülüb yoxlanılması, tez korlanan və təhlükəli yüklərin daşınması qaydasını;
 • Avtomobili sürdükdə onun təhlükəsizliyinə təsir edən hava şəraitini, yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısının alınması yollarını (imkanlarını), radio qurğularının quruluşunu, sərnişinlərin minməsi və düşməsi üçün avtobusun dayanacağa yanalma qaydasını və bu qaydanın yerinə yetirilməsinə nəzarətini;
 • Yol-nəqliyyat hadisələri zamanı sərnişinlərin təcili surətdə avtobuslardan boşaldılması qaydasını, avtomobillərin işinin uçotu üzrə ilk sənədlərin doldurulması qaydasını.

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile