Böyük mühəndis (Defektoskopiya üzrə)

Vəzifə Təlimatları:

 • Qaynaq birləşmələrinin standartların tələblərinə uyğun dağılmayan üsullarla (radioqrafiya, ultrasəs, maqnit tozu, penetrant) müayinə edilməsi.
 • Standartların tələblərinə uyğun olaraq rengen filmlərinin oxunması.
 • Raportların (radioqrafiya, ultrasəs, maqnit tozu, penetrant) hazırlanması və rəyin verilməsi.
 • Qaynaq prosesinə vizual müayinənin həyata keçirilməsi
 • Obyektdə işlərə cəlb olunması.
 • Əraziyə vizual baxışın keçirilməsi.
 • Tətbiq olunan standartların, keyfiyyət planlarının və ya sənədlərinin, cizgilərin, keyfiyyət nəzarət prosedurlarının, keyfiyyət işçi standartlarının yoxlanılması.
 • Qaynaq prosesinin spesifikaiyasının düzgün yerinə yetirilməsi üçün qaynaqdan əvvəl, qaynaq zamanı və qaynaq bitdikdən sonra vizual baxışın keçirilməsi.
 • Qaynaq prosesi bitdikdən sonra visual raportun hazırlanması. Qaynaq birləşməsinin dağılmayan üsulla (fiziki üsulla) müayinəsi
 • Qaynaq birləşmələrinin radioqrafiya müayinə üsulu ilə yoxlama zamanı radiasiya təhlükəli zonalarının təyin edilməsi (nəzarət və müşahidə zonaları).
 • Qaynaq birləşmələrinin standartların tələblərinə uyğun dağılmayan üsullarla (radioqrafiya, ultrasəs, maqnit tozu, penetrant, vakkum) müayinə edilməsi.
 • Standartların tələblərinə uyğun olaraq rengen filmlərinin oxunması.
 • Raportların (radioqrafiya, ultrasəs, maqnit tozu, penetrant,vakkum) hazırlanması və rəyin verilməsi.
 • Radioaktiv maddələrin istismarı və saxlanılması
 • Radiasiya təhlükəsizliyi xidmətinin işçilərinin Vəzifə təlimatlarının hazırlanmasında iştirak edilməsi.
 • Radiasiya təhlükəsizliyi və ionlaşdırıcı şüa mənbələrin fiziki mühafizəsi qaydaları və təhlükəsiz iş üsulları haqqında işçilərin təlimatlandırılması.
 • İcazə sənədlərinin hazırlanması.
 • Radiasiya təhlükəsizliyi üzrə istehsalat nəzarət programının hazırlanması.
 • Radioaktiv mənbələrin və rentgen aparatlarının istifadəsi, saxlanılması və daşınması zamanı baş verə biləcək qəza zamanı müdaxilənin həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər programının hazırlanması.
 • Radiasiya təhlükəsizliyi və ionlaşdırıcı şüa mənbələrinin fiziki mühafizəsinə dair sənədlərin və təlimatların hazırlanması.
 • Radiasiya təhlükəli avadanlıqların və ionlaşdırıcı şüa mənbələrinin inventarlaşdırılması üçün sənədlərin hazırlanması.
 • Dağılan və dağılmayan müayinə üsullarının nəticələrinin qarşılaşdırılması
 • AZS İSO/İEC 17025 "Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə ümumi tələblər standartı" və TÜRKAK TS EN İSO/İEC 17025 standartlarının tələblərinə uyğun qaynaq birləşməsinin dağılan (mexaniki sınaq) və dağılmayan üsulla müayinə edilməsi.
 • Qaynaq birləşməsinin dağılmayan üsulla müayinənin nəticəsinə uyğun raportun hazırlanması

Namizədə tələblər:

 • Təhsil pilləsi Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə  
 • İş təcrübəsi Təsvir 1 İl / Müvafiq sahə üzrə 
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook
 • Qaynaq birləşmələrinin milli və beynəlxalq standartların normalarına uyğun dağılmayan müayinə üsulları ilə yoxlanılması qaydalarını;
 • Qaynaq birləşmələrinin növlərini, qaynaq qüsurlarının növlərini və yaranma səbəblərini;
 • Dağılmayan müayinə üsullarının prosedur və normativ-texniki sənədlərini;
 • Materialların seçilməsinə, yoxlanılmasına və sərfiyyatına olan tələbləri;
 • Qaynaq qüsurlarının növlərini, siniflərini və onların oxunmasını;
 • Dağılmayan müayinə üsullarında istifadə olunan aparatların iş prinsiplərini və texniki xüsusiyyətlərini;
 • Radiasiya təhlükəsizliyinin tələblərini;
 • Radionuklid və rentgen defektoskopların saxlanması və nəqliyyat vasitəsilə daşınması qaydalarını;
 • Dozimetrik ölçmə qaydalarını;
 • Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası və yanğından mühafizə üzrə norma və qaydalarını

Keçid linkinə daxil olaraq müraciət edə bilərsiniz.

Oxşar Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile