PARA BOKT

Bank
104
31

“Para — 1991-2016-cı illərdə Parabank adı ilə bank, 2016-cı ildən isə Parabokt adı ilə "bank olmayan kredit təşkilatı" (BOKT) kimi Azərbaycanda fəaliyyət göstərən açıq səhmdar cəmiyyəti (ASC). Parabank 1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa olunduğu dövrlərdə yaranan ilk banklardandır. 2016-cı ildə Parabank öz strategiyasını yenidən gözdən keçirmiş və "Bank Olmayan Kredit Təşkilatı" lisenziyası ilə fəaliyyətini bərpa etmişdir. "Para" brendi altında PARABOKT adı ilə yenidən xidmət göstərməyə başlamışdır. ParaBOKT xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında kreditlərin verilməsi və Bank olmayan kredit təşkilatları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulan fəaliyyət növlərini həyata keçirən ixtisaslaşmış kredit təşkilatıdır.”

Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile