British Academy

Elm və Təhsil
36
1

Təhsil sferasında 2014-cü il tarixindən fəaliyyət göstərən British Academy təhsil xidmət sahəsində yüksək dərəcədə prestij qazanmış təhsil mərkəzlərindən biridir. Keyfiyyətimizin bariz nümunəsi kimi verdiyimiz təhsil sistemini göstərə bilərik. Bir tədris mərkəzi kimi tələbələrimizin uğurunu öz uğurumuz olaraq görürük. Fəaliyyət dövrü ərzində 20.000 - dən çox tələbəmiz məzun olub, 30+ korporativ şirkətlər ilə əməkdaşlıq etmişik. Ən effektiv metodlarla verdiyimiz tədris prosesində tələbələrin inkişafina zəmanət veririk.

ads_desktop
ads_mobile