Ricon MMC

Tikinti
94
19

1983-cü ildə təsis olunmuş “XARİCİ TİKİNTİ QURAŞDIRMA” ASC Azərbaycan Respublikasında energetika, su meliorasiya, sənaye və mülki tikinti obyektlərinin tikintisi sahəsində ixtisaslaşmış təşkilat kimi, ölkəmizdə və ölkəmizdən kənarda bir çox mühüm lahiyələrin tikintisini aparmışdır. 2003-cü ildə təsis olunan “RİCON” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, bu cəmiyyət ilə birgə adı çəkilən lahiyələrdə müştərək fəaliyyət göstərmişdir. Öz təcrübəsini “XARİCİ TİKİNTİ QURAŞDIRMA” ASC-dən alan “RİCON” MMC bu günə qədər bir sıra sənaye, mülki və ictimai obyektlərin tikintisi və sənaye obyektlərinin əsas və köməkçi avadanlıqlarının quraşdırılmasında mühüm işlər görmüşdür.

Ricon MMC , yalnız insan potensialı ilə bütün işlərdə uğur qazana biləcəyinin fərqindədir və bu potensialı daha da gücləndirdikcə gələcəyini möhkəm təməllər üzərində qura bilər. Yaradıcılıq qabiliyyətinin olması, daim öyrənməyə meyilli, keyfiyyətli iş üçün çalışan və buna önəm verən, habelə beynəlxalq arenada iş görmək potensialına sahib olan ixtisaslı namizədləri öz aramızda görmək istəyirik. İşçilərin iş performansının qiymətləndirilməsində əvvəlcədən təyin edilmiş meyarlara uyğun olaraq ölçülməsi. Bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üçün işçilərin davranışlarını ölçmək zəruridir. Hər iki qiymətləndirmə prosesinin sonunda, üstün performansa sahib olanları mükafatlandırmaqla yanaşı, yüksək potensiallı insanları müəyyənləşdirərək onları inkişaf sahələrinə təyin edirik. Biz işçi heyətimizi , cari işlərimizi daha yaxşı etmək üçün , gəlir və davamlı rəqabət içərisində olan layihələrimizin inkişafını dəstəkləmək və şirkətimizin gələcək menecerləri kimi fəaliyyət göstərməyi üçün inkişaf etdiririk. Komandamızın ehtiyacları nəzərə alınaraq yeni vəzifəyə yüksələn işçilərimizi, daxili şirkətimizdə və ya digər partnyor şirkətlərimizdə qiymətləndirmək bizim üçün vacib bir prioritetdir. Təşkilat daxili inkişaflarla paralel olaraq, müxtəlif mövzularda ixtisaslaşmaq üçün infrastukturu və potensialı yüksək olan işçilərimizin rəhbər vəzifələrə yüksəlməsini planlaşdırmaq daimi hədəfimizdir.

Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile