MKT Istehsalat Kommersiya

Kənd təsərrüfatı
384
163

“MKT İstehsalat Kommersiya” MMC Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda 25 illik iş təcrübəsinə malikdir. Şirkətin fəaliyyətinin əsas istiqaməti ölkənin 20 pambıqçılıq rayonundan 15-də pambığın yetişdirilməsi, tədarükü və daha sonra səhm nəzarət paketinə malik olduğu pambıqtəmizləmə müəssisələrində emalından ibarətdir. “MKT İstehsalat Kommersiya” MMC xam Pambıqdan əsasən Mahlıc, Çiyid habelə lint, uluk və tiftik əldə edərək iplik , pambıq yağı, pambıq toxumu və jımıx istehsalını həyata keçirməkdədir. Şirkətin istehsal etdiyi pambıq mahlıcı ortaliflidir və özünəməxsus rəngə malikdir, bununla da o, məsələn, Amerika pambığından öz sarımtıl çalarları ilə fərqlənir. “MKT İstehsalat Kommersiya” MMC hazır məhsulları üzrə Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsindən Uyğunluq Sertifikatı almışdır.

“MKT İK” MMC bir işə götürən olaraq, öz işçilərinin sağlamlığı, təhlükəsizliyi və rifahını münasib və real şəkildə təmin etmək vəzifələri və öhdəliklərini tanıyır və qəbul edir. “MKT İK” MMC qonaqlarını, müştərilərini və onun fəaliyyətləri zamanı təsirə məruz qala biləcək ictimaiyyət üzvlərini qorumaq üçün bütün mümkün olan praktik səyləri göstərəcəkdir. “MKT İK” MMC bütün müvafiq qanunlara, əsasnamələrə və təcrübələrə riayət edəcək və aşağıdakılar üçün öz səlahiyyəti daxilində tədbirlər görəcəkdir: Obyektlərin və avadanlıqların, təhlükəsiz istismarını və sağlamlıq üçün risksiz olmasını təmin etmək və saxlamaq, Material və maddələrin istifadəsi, ötürülməsi, saxlanması və daşınması zamanı təhlükəsizliyi və sağlamlığa təsir edəcək risklərin olmamasını təmin etmək məqsədilə tədbirlər görmək, İşdə sağlamlıq və təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə zəruri hallarda öz işçilərini lazımı məlumat, təlimat, təlim və qaydalarla təmin etmək, İş yerlərini təhlükəsiz şəraitdə saxlamaq və onun təhlükəsiz giriş və çıxış yerlərini təmin etmək, İşçilər üçün işə münasib olan Fərdi Mühafizə Vasitələrini təşkil etmək, Bu məqsədlərə nail olmaq üçün müəssisə, Sağlamlıq və Təhlükəsizlik İdarəetməsində ən yaxşı təcrübəni irəli sürmək və saxlamaq üçün mümkün resurslardan istifadə etməlidir. “MKT İK” MMC zədələnmə, xəstəlik və əmlaka ziyan vurulması ilə nəticələnə biləcək hər hansı bədbəxt hadisənin qarşısını almağa cəhd edəcəkdir. RƏHBƏRLİYİN MƏSULİYYƏTİ “MKT İK” MMC qətiyyətlə inanır ki, Sağlamlıq və Təhlükəsizlik əhəmiyyətcə digər hər hansı idarəetmə funksiyasına bərabər idarəetmənin bir aspektidir. Müəssisə zədələnmə və peşə xəstəliyin qarşısını almaq üçün bütün rəhbər və nəzarətçilərdən Sağlamlıq və Təhlükəsizliyi öz normal vəzifə və məsuliyyətlərinin bir hissəsi hesab etməyi gözləyir. “MKT İK” MMC-nin iş yerlərində Sağlamlıq və Təhlükəsizlik standartları üçün rəhbərlik cavabdehdir. Sağlamlıq və Təhlükəsizliyə nəzarət ediləcək və işimizin qiymətləndirilməsinin bir hissəsi kimi nəzərə alınacaqdır. Əlaqədar vəzifələr və məsuliyyətlər haqqında ətraflı məlumat SƏTƏMM üzrə qaydalar toplusu ilə müəyyən edilir. İŞÇİLƏRİN MƏSULİYYƏTİ “MKT İK” MMC qanunun tələblərinə və öz Sağlamlıq və Təhlükəsizlik standartlarına cavab vermək üçün bütün işçilərindən rəhbərliklə əməkdaşlıq etmələrini tələb edir. İşçilərə özlərinin və ya digər şəxslərin Sağlamlıq və Təhlükəsizliyinə mənfi təsir edə biləcək hər hansı bir hərəkətləri etməməyi xatırladır. Müəssisənin Sağlamlıq və Təhlükəsizlik Siyasətinin hər hansı bir pozuntusu intizam tədbirləri ilə nəticələnəcəkdir. Bütün işçilər Sağlamlıq və Təhlükəsizlik İdarəetmə Sistemində göstərildiyi kimi öz vəzifə və məsuliyyətlərinin iş təlimatını alacaqdır.

Vakansiyalar
ads_desktop
ads_mobile